» Ulkoistetut johtajapalvelut

Ulkoistetut johtajapalvelut soveltuvat moneen erilaiseen tarpeeseen ja tilanteeseen. Saatat tarvita hetkellistä johdon tehostamista, sairasloman tuuraajaa tai vaikka apua suuremman muutoksen läpivientiin. Tarpeesi voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista tai osa- tai täysaikaista. Ulkoistetut johtajapalvelut skaalautuu ajallisesti että osaamisen kannalta sinun ja yrityksesi tarpeeseen.

Ulkoistettu Talousjohtaja

Yritystoiminnan kasvaessa talousjohdon tarve kasvaa harvoin talouspäällikkö tai -johtaja kerrallaan. Tarvittaessa vuokrajohtajamme työskentelee yrityksessäsi osa-aikaisena talous- ja rahoitusjohtajana kasvun tukena. Kasvavissa yrityksissä kyse ei ole vain yrittäjän tai yleisjohtajan ajankäytöstä, vaan tuomme kasvavan yritystoiminnan tuoman tarvitseman talouden johtamisen ammattitaidon kustannustehokkaasti yrityksesi käyttöön. Ammattitaitoinen vuokratalousjohtaja pystyy helposti jatkamaan kanssasi esimerkiksi rahoitustarpeiden ennakoinnissa tai kannattavuuden seurannassa siitä, mihin perinteinen tilitoimisto päättää normaalisti ulkoisen kirjanpidon mukaisen kaavamaisen työnsä hoitamisen. Sen lisäksi että nämä palvelut ovat kauttamme ostopalveluita, osalle kirjanpitoasiakkaitamme tämäkin palvelu kuuluu peruspalveluvalikoimaan

Ulkoistettu Myyntijohtaja

Missä on yritys, siellä tarvitaan myyntiä. Myynnin kehittämisessä on hyvä hyödyntää asiantuntijan tukea. Palvelu muokkautuu tarpeittesi mukaan ja se voi sisältää mm. myynninstrategian, -budjetin ja -suunnitelman luomisen, myynnintyökalujen kehittämisen, uusasiakashankintaprosessin käynnistämisen, myyjien ja tiimien valmentamisen, CRM-järjestelmät etc. Myyntijohtamme ovat kokeneita ja pitkän linjan yritysjohtajia. He toimivat mm. ammattikonsulteinana, -valmentajina ja mentoreina, sekä  työnohjaajina. Sen lisäksi että nämä palvelut ovat kauttamme ostopalveluita, osalle kirjanpitoasiakkaitamme tämäkin palvelu kuuluu peruspalveluvalikoimaan.

Ulkoistettu HR-Johtaja

HR-osaamista tarvitaan kun luodaan työhyvinvointistrategiaa tai työterveyshuolto kaipaa lisää dokumentteja tai ohjeita, halutaan kehittää henkilöstön koulutuksia, rakentaa urapolkuja tai kehittää rekrytointia. Palvelumme sisältää henkilöstöjohtamisen koko kaaren, henkilöstöbudjeteista, rekrytointien kehittämisestä, henkilöstöprosessien kehittämisestä, henkilöstön kouluttamisesta ja -koulutussuunnittelusta alkaen aina työntekijän onnelliseen eläkkeelle saattamiseen asti. Palvelua voidaan hyödyntää koko kaaren hallinnointiin ja jopa luomiseen, tai täsmätarpeeseen. Henkilöstöjohtajamme ovat kokeneita alan ammattilaisia ja heillä on osaamista myös haastaviin HR-erityistilanteisiin saakka. Sen lisäksi että nämä palvelut ovat kauttamme ostopalveluita, osalle kirjanpitoasiakkaitamme tämäkin palvelu kuuluu peruspalveluvalikoimaan


Ota yhteyttä


Tai lähetä sähköpostia:

sanna(at)numeroton.fi tai 040 518 4894
asko(at)numeroton.fi tai 040 451 0901
markus(at)numeroton.fi tai 046 600 6595
mika(at)numeroton.fi tai 050 571 4383