» Yrittäjän sosiaaliturvan peruspalikat

Yrittäjän sosiaaliturvan kokonaisuus kuuluu jokaisen yrittäjän tietopakettiin. Siitä huolimatta se hyvin usein jää varsin vähälle huomiolle. Käytännössä kaikki yrittäjän sosiaaliturva rakentuu yrittäjäeläkkeen (YEL) ympärille. Miten? Käsittelemme sitä tässä blogissa. 

Eläke

Loogisesti yrittäjälle maksettava eläke perustuu maksettuihin YEL-maksuihin. Verrattuna palkansaajaan, yrittäjä voi itse päättää sen, mille tasolle YEL-vakuutuksensa asettaa. Yrittäjäeläkkeen vakuutustason minimi on vuonna 2020 7958,99 euroa, josta maksetaan vakuutusmaksua eläkeyhtiöön. Minimisummassa on siis nousua noin 150 euroa vuoteen 2019, jolloin maksu oli 7799,37 euroa vuodessa. Minimi YEL ei kuitenkaan kannata varsinkaan pidemmän päälle. Tuleva eläkkeesi jää pariin sataan euroon ja näin ollen saat valtion takuueläkkeen. Tällä hetkellä takuueläke on noin 830 euroa kuukaudessa. Minimi YEL ei myöskään anna turvaa yleisemmissä tilanteissa, kuten sairauden tai työttömyyden sattuessa.

Sairastaminen

YEL-taso vaikuttaa myös maksettavaan sairauspäivärahaan. Jos yrittäjä on vakuuttanut itsensä minimillä (vuonna 2020: 7958,99 euroa), saa päivärahat minimin mukaan, eli noin 29 euroa päivä. Huomioi myös, että jos olet poissa työstä tapaturman takia, on minimikorvaus tällöin noin 22 euroa päivä. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa isoihin taloudellisiin vaikeuksiin yrittäjälle, mikäli yrittäjän menot eivät vastaavasti jousta. Huom: Jos sairastut, muista hakea sairauspäivärahat Kelasta 2 kk aikana sairauden alkamisesta! Muutoin saatat menettää oikeuden päivärahoihin kokonaan.

Perheenlisäys

Perheenlisäys on iloinen asia ja yrittäjä on oikeutettu vanhempain päivärahoihin samalla tavalla kuin palkansaajakin. Tämäkin etuus porrastuu maksetun YEL-työtulon mukaisesti ja on minimissään 29 euroa päivä.

Työttömyys

Entä jos jäät työttömäksi? Jos yrittäjäeläkkeen taso on alle 13 076 euroa vuodessa et ole oikeutettu ansio- tai peruspäivärahaan. Näin ollen kyseeseen tulee korkeintaan harkinnanvarainen työmarkkinatuki. Lisäksi, vaikka yrittäjä olisi ottanut työttömyyskassan jäsenyyden ja maksanut sinne maksimitasoa, ei korvausta makseta kuin toteutuneen YEL-vakuutuksen mukaisesti. Kassa ei todennäköisesti palauta sinulle liikaa maksettuja kassamaksuja.

Huomioi myös, että etuuksien laskennassa seurataan edellisen 12 kk maksuja. Jos siis esimerkiksi on nyt tiedossa perheenlisäys ja on harkinnassa, että yrittäjä jäisi lapsen kanssa kotiin pidemmäksi aikaa, tulee YEL-vakuutusmaksun nosto tehdä noin vuotta ennen lomalle jäämistä, jotta se ehtii vaikuttaa merkittävästi maksettavaan korvaukseen. 

Maksettavat korvaukset ja etuudet muuttuvat vuosittain ja niitä tarkistetaan. Siksi myös kirjanpitäjäsi ja tilitoimistosi on hyvä olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja mistä maksat. Hyvä kirjanpitäjä huolehtii myös siitä, että myös yrittäjän sekä yrittäjän perheen tulevaisuus on turvattu myös ei ehkä niin jokapäiväisissä tapahtumissa. 

Kirjoittaja Markus Lustig, Markus on NumerotON Oy:n osakas, tradenomi (yamk) ja erikoistunut työympäristöongelmiin ja henkilöstöjohtamiseen.