» Pelle Pelottoman verotus

Tiesitkö, että keksijänkin tarvitsee maksaa veroja? Heidän täytyy maksaa veroja aineettomista oikeuksista, kuten patenteista saatavista tuloista. Keksijöiden verotukseen pätee kuitenkin monet samat ongelmat kuin esimerkiksi taiteilijoiden verotukseen.

Ensin on tiedettävä, harjoitetaanko keksimistoimintaa elinkeinotoimintana vai harrastuksena. Se voi kuitenkin olla hankalaa. Osaisitko sinä sanoa onko Pelle Pelottoman keksimistoiminta vain harrastus vai elinkeinotoimintaa? Se on vaikea kysymys, etenkin jos sarjakuvat jäivät lukematta lapsena. Itse väittäisin hänen tekevän sitä työkseen, joskin vaihtelevalla menestyksellä. Toisaalta voidaan myös miettiä mitä Peloton toivoo saavuttavansa työllänsä, sillä jos keksimistoimintaa ei lasketa elinkeinotoiminnaksi voi se olla joko tulonhankkimistoimintaa tai harrastustoimintaa. Eroja kaikissa kolmessa muodossa on, mutta niiden tunnistaminen oikeassa tilanteessa vaatii tilanteen tuntemista. Täysin ulkopuolisena on erittäin vaikea päätellä missä tarkoituksessa keksimistoimintaa harjoitetaan.

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan pääasiassa yritystoimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi taloudellinen riski, toiminnan suunnitelmallisuus ja toiminnan jatkuvuus. Sille oleellista on myös toiminnan itsenäisyys, minkä vuoksi palkkatyö ei ole elinkeinotoimintaa. Tulonhankkimistoiminta on yleensä palkkatyötä. Senkin tavoitteena on saada voittoa, mutta siihen liittyy pienempiä riskejä kuin elinkeinotoimintaan.

Harrastustoiminta eroaa elinkeinotoiminnasta ja tulonhankkimistoiminnasta siten, ettei sen tavoitteena ole saada voittoa. Harrastustoiminnan kulut ovat tuloja suuremmat, eikä siihen yleensä käytetä samaa määrää aikaa kuin töihin. Harrastustoiminnan tuloja ovat esimerkiksi kilpailutulot. Elinkeino- tai tulonhankkimistoiminnan tunnusmerkkejä täyttävä toiminta voidaan rinnastaa harrastustoimintaan jos sillä ei ole tulonhankkimistarkoitusta.

On tärkeää, että keksijällä itsellään on selkeä ajatus siitä, minkä vuoksi hän harjoittaa toimintaansa. Keksijän velvollisuudet ovat myös erilaisia riippuen toiminnan tarkoituksesta. Elinkeinotoimintaa harjoittava keksijä on kirjanpitovelvollinen, kun taas tulonhankkimistoimintaa harjoittava keksijä on muistiinpanovelvollinen.

Kirjoittaja Kia Sainio. Kia on Numerottoman kesätyöntekijä ja merkonomiopiskelija.