» Yrityshallinnon aakkoset H

H niin kuin hallitus

Hallitus on osakeyhtiölaissa määritelty osakeyhtiölain elin. Hallituksella on suomalaisessa lainsäädännössä määritelty vähän yli 200 lakimääräistä tehtävää. Osakeyhtiölain asettamat päätehtävät hallitukselle ovat velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tämän tarkoittaa hallituksella olevan erittäin laaja yleistoimivalta osakeyhtiön asioissa. Erikseen osakeyhtiölaki on määritellyt hallituksen vastattavaksi, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Osakeyhtiölain mukaisten velvoitteiden hoitamista voidaan luonnehtia ensisijaisesti toimintaa valvovaksi hallitukseksi. Osakeyhtiölaki määrittelee -jollei yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti ole muuta määrätty- osakeyhtiön tehtäväksi voiton tuottamisen osakkeenomistajille. Tämän tehtävän varmistamiseksi osakeyhtiön hallituksen pitäisi valvovan roolin lisäksi olla liiketoimintaa tukeva hallitus. Parhaan tuen hallitus ja sen puheenjohtaja antavat osakeyhtiölle erityisesti auttaessaan toimitusjohtajaa menestymään tehtävässään, käyttämällä kontaktiverkostoaan yhtiön menestymisen edistämiseen sekä tuomalla tarvittaessa erityisasiantuntemustaan yhtiön käyttöön.

Monen menestystarinan takana on osaava hallitus. Parhaimmillaan hallitus pystyy työskentelemään strategisena hallituksena, jolloin se ohjaa strategiatyöskentelyn kautta yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja varmistaa liiketoiminnan uusiutumisen ja oikean suunnan suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin.

NumerotOn on tilitoimisto- ja juridiikkaosaamisen lisäksi myös hallitustyöskentelyn asiantuntijatoimisto. Numerottoman oman hallituksen puheenjohtaja Mika Kauppinen ja juristimme Asko Hänninen ovat molemmat Hallituspartnerit -yhdistyksen jäseniä ja kouluttautuneet HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) kursseilla. Asko Hänninen tekee myös sivutoimea Hämeen Kauppakamarin PK-yritysten hallitustyöskentelyä kehittävässä hankkeessa ja toimii luottamustehtävässä Hämeen Hallituspartnereiden hallituksessa. Kysy rohkeasti meiltä sparrausta miten sinun yrityksesi hallitustyöskentelyä voitaisi lähteä kehittämään!

Kirjoittajat Asko Hänninen ja Mika Kauppinen, NumerotON Oy